За нас

Създадохме нашия център за детско развитие „Къщичка на дърво“, за да имат децата свое място за учене и игра, в което да натрупат опит и знания, а от тях да развият увереност и умения, които ще им бъдат полезни при общуването им както с техните връстници, така и в различни области от обществения живот, от които стават все по-активна част. Ние сме ангажирани, мотивирани и обичаме децата!

Обучение и възпитание

Нашата цел е да подпомогнем децата максимално да развият и изявят своите индивидуални способности, да открият заложбите и интересите си. Окуражаваме малките хора да участват активно в образователния процес, като свързваме задължителната програма с техните интереси и им предлагаме игрови подход на учене. Стремим се към дейностен подход в отглеждането и образованието на децата, като „ученето чрез игра“ е основен метод, който позволява на малчуганите да натрупат и приложат знанията си на практика, което обогатява техния опит и развива уменията им. Детската игра, както структурираната, така и свободната, е от първостепенно значение за нас, тъй като стимулира творчеството, социалните и двигателни умения на децата. Приказките, песните, разговорите са неизменна част от ежедневието при нас, тъй като знаем колко голямо значение имат за езиковото развитие на децата, тяхното въображение, както и за натрупване на опит посредством историите, разказани в тях. В нашата детска градина подбираме подходящи за възрастта дейности, които създават възможности за децата да се докоснат до различните изкуства, а и да изразят себе си в подготвена и безопасна среда. Насърчаваме децата в самостоятелност, като по този начин те усещат, че порастват, имат контрол над живота си (в безопасни граници) и развиват своя вътрешен авторитет.

pexels-pixabay-159823
pexels-cottonbro-3661450

Възпитание и социализация

В детската градина децата придобиват, тренират и усъвършенстват социални и емоционални умения, които подпомагат бъдещите им пълноценни взаимоотношения във всички етапи от техния живот. В нашата „Къщичка на дърво“ наблюдаваме внимателно децата и общуването между тях, общуването им с педагозите, като се стремим да изградим среда на разбирателство и приятелство и умения за справяне с ранообразните ситуации, в които попадат ежедневно, най-вече умения за решаване на конфликти. В процеса на социализация детето се „очовечава“, тъй като в този етап то овладява културата на общуване, езика, социални норми, знания и умения, необходими за живота му като част от обществото и различните му групи. В детството, когато се развиват психическите, познавателните и социалните способности на личността, социализацията играе фундаментална роля, тъй като тя е в основата на формиране на начините на поведение и усвояването на обществените правила и ценности. Чрез съвместната игра в детското заведение децата, които по природа са егоцентрични, усвояват умения да споделят, да си сътрудничат, да полагат и да се съобразяват с граници, да решават проблеми, да проявяват съпричастност и да разпознават собствените си емоции, както и емоциите на хората около тях.

Разходки и връзка с природата

В нашето детско заведение се стремим да изграждаме у децата навици за здравословен начин на живот – разходки и занимания на открито, спортни занимания. За нас е важно децата да растат и учат не само между четири стени, но и сред природа. Много държим на ежедневните разходки и връзката на децата с естествената среда, затова и местоположението ни е подбрано специално заради близостта до централни паркове и градини, които посещаваме редовно. Разходките, игрите и въобще престоят навън по чудесен начин допринасят за физическото и емоционално здраве, развитието на различни умения, тъй като природата събужда всички сетива на децата, а това от своя страна увеличава богатството на техния опит. Децата се прибират по-здрави, спокойни, знаещи и можещи всеки път след разходка, с безспорно по-добро настроение, а после и с по-здрав сън.

markus-spiske-DzgLAZXNFRo-unsplash

Хранене и хигиена​

Нашият детски център „Къщичка на дърво“ подпомага децата да създадат добри навици за хранене и лична хигиена. Особено се гордеем с избора си на детска кухня – менюто е здравословно и разнообразно, приготвено от продукти с най-високо качество, а освен това е сервирано с уважение към малките хора – красиво и цветно, което според нас, възпитава усет към красивата и вкусна храна. Още нещо, което е важно за нас в избраната кухня, е решението им да не влагат в детските менюта захар. Родителите на нашите „малки ученици“ могат да са спокойни, че децата ще имат осигурени закуска, обяд и следобедна закуска, както и сезонни плодове за междинните хранения.

Подкрепяме децата в техния стремеж към самостоятелност в ежедневните им дейности, като ги окуражаваме да се обличат, обуват, измиват, хранят и ходят до тоалетната сами. Разбира се ние винаги следим дали децата имат нужда от съдействието ни и с готовност им помагаме.